Ga naar hoofdinhoud

Bouwer
Arjan Visser

Business Development Manager Renantis Netherlands BV

Professioneel windmaker

Windenergie voor Beuningen: dagelijks werken er diverse professionals aan de ontwikkeling van nieuwe windmolens voor Windpark Beuningen. Wie zijn deze mensen? We stellen ieder kwartaal één van die windmakers voor. Deze keer is dat Arjan Visser van Renantis Netherlands BV.

Geboortejaar

1970

Woonplaats

Zeist

Functie

Lid projectteam vanuit Renantis Netherlands BV

Wat heb jij met wind?

Als ik aan de wind denk, levert mij dat een heleboel beelden op, ook poëtische… De wind brengt verkoeling op hete zomerse dagen. Het draagt ook de zaadjes van de paardenbloem als je die net weggeblazen hebt. Voor mijn dagelijkse werk is wind een duurzame bron, een middel, om uit natuurlijke middelen bruikbare vormen van energie te produceren.

De wind is net als de zon, of de warmte in de aarde. We moeten kritisch blijven wat we doen met de bronnen die we hebben. Ik denk dat we, hoe dan ook, zo spoedig mogelijk van de fossiele bronnen af moeten.

Heb je altijd in de wind gewerkt?

Ik ben eigenlijk meer een allround duurzame energiepersoon. Sinds mijn afstuderen aan de TU Eindhoven heb ik me altijd beziggehouden met allerlei vormen van duurzame energie. Veelal als adviseur. De laatste jaren werk ik als ontwikkelaar. Ik ben trouwens ook uitgebreid bezig geweest met energiebesparing, klimaatbeleid en luchtkwaliteit en de financiering van duurzame energie. Ik werkte hieraan ook in ‘verre, vreemde oorden’ buiten Nederland. Het is interessant te zien hoeveel facetten er aan de ontwikkeling van duurzame energie hebben gezeten en er nog steeds in zitten. Je blijft leren!

Kun je jouw werk voor Renantis Netherlands BV omschrijven?

Zeker. Ik hou me bezig met het ontwikkelen van projecten en het op andere wijze creëren van toegevoegde waarden voor het bedrijf en de partners. We werken bijvoorbeeld altijd actief met energiecoöperaties in de ontwikkeling van duurzame energie. Ook zetten we stappen in het verder ‘verslimmen’ van de productie: onder andere door aan energieopslag te werken en de afname op voorhand in kaart te brengen of bijvoorbeeld door de fysieke levering ter plekke van de groene stroom die we opwekken.

Het interessante is dat we als relatief nieuwe speler in de Nederlandse markt veel kanten opkijken om vorm te geven aan de energietransitie. We kijken bijvoorbeeld ook naar de productie en afname van groene waterstof.

Windpark Beuningen is voor jou…?

Een heel fijn partnerproject, waar we met het kernteam bestaande uit vertegenwoordigers van de drie partners EVV, ENECO en Renantis Netherlands BV stap voor stap uitwerking geven aan een windpark. Een project dat niet alleen een belangrijke bijdrage levert in de energietransitie van de inwoners van de gemeente Beuningen, maar ook een impact heeft op hun omgeving. Met de partners zitten we op een lijn om wat betreft geluid, slagschaduw en mogelijke impact op flora en fauna, de impact zo veel mogelijk te reduceren. We gaan daarin verder dan wat wettelijk van ons verwacht kan worden.

We blijven stappen zetten om het project bij lokale inwoners en organisaties te laten landen. Zo kijk ik uit naar de samenwerking met ondernemers in Beuningen en zie ik, nu we de vergunning hebben mogen ontvangen, dat we een andere fase ingaan met lokale organisaties. Ik kijk bijvoorbeeld uit naar de start van de gebiedstafel, een stakeholderoverleg, dat we opstarten.

Waar haal je het meeste werkplezier uit?

Ik haal vaak genoegen uit de samenwerking met anderen. Ondanks dat ik al wat jaartjes meedraai, vind ik het daarbij prettig nieuwe zaken te leren. Leren doe ik niet alleen van partners en collega’s maar ook van personen en organisaties die andere prioriteiten hebben dan het lokaal opwekken van windenergie.

Het is dan prettig om gezamenlijk je doelen te bereiken, waarbij je elkaar steeds meer vertrouwt én gebruik kan maken van de gezamenlijke kwaliteiten. Die doelen liggen voor mij uiteindelijk in het behalen van echte groene energieproductie en CO2-emissiereductie. Uiteraard zonder dat dit ten koste gaat van allerlei andere natuurwaarden.

Wat moet iedereen – volgens jou – weten van windenergie?

Met mijn techneutenachtergrond, en wellicht haken alfa’s nu af, zeg ik: ‘de energie die je opwekt met een windturbine, hangt samen met de derde macht van de windsnelheid.’

Ik hoor vaak dat je beter óf aan de zonnepanelen moet, óf dat windturbines maar in de Noordzee moeten komen. Ik ben bang dat we op dit moment niet de luxe hebben om dit soort keuzes te maken. Het is en, en, en.

Wat doe je over vijf jaar van nu?

Dan zal ik regelmatig onze elektrische wagen bij het laadpunt bij windpark Beuningen laden met windstroom als ik anderen vertel hoe we dit mooie project gezamenlijk voor elkaar hebben weten te krijgen!

ONTDEK DE
LOCATIE

Waar komen de molens in Windpark Beuningen?

LEES VERDER
Back To Top