Ga naar hoofdinhoud

Beuningen wil energieneutraal worden

Nederland wil energieneutraal worden. Beuningen wil energieneutraal worden. Windpark Beuningen gaat mede bijdragen aan deze doelstelling. Als alles volgens plan verloopt, wordt in Windpark Beuningen vanaf 2025 duurzame stroom opgewekt voor duizenden huishoudens. Dat kan met vijf windturbines. De gemeente Beuningen wil in het buitengebied grootschalig duurzame stroom opwekken met zonnevelden én windturbines, in beginsel in de verhouding 1/3 zon en 2/3 wind. Een moderne windturbine produceert net zo veel hernieuwbare stroom als een zonneweide met een oppervlakte van ongeveer 15-25 hectare. Dat zijn 30 tot 50 voetbalvelden. De gemeenteraad van Beuningen heeft 23 november 2021 groen licht gegeven voor de ontwikkeling van het windpark.

Windpark Beuningen wordt ontwikkeld door energiecoöperatie EnergieVoorVier, Eneco en Kemperman&Partners Projecten. Met de gemeente Beuningen is afgesproken dat de initiatiefnemers veel ruimte geven aan burgerparticipatie. Inwoners kunnen meepraten en meesturen om het beste plan op tafel te krijgen. En inwoners kunnen ook financieel profiteren van de komst van het windpark: de helft van het project wordt eigendom van inwoners van Beuningen en omliggende kernen. Op deze manier kunnen de lusten van dit windpark voor een groot deel in de regio blijven. Die samenwerking maakt Windpark Beuningen best bijzonder. Samen willen we stappen zetten op weg naar een energieneutrale gemeente. Zonder eigen windmolens lukt het niet om Beuningen energieneutraal te krijgen.

De windmolens in Windpark Beuningen zullen maximaal 245 meter hoog worden. Daar kijken we niet omheen. Waarom zijn windmolens in Beuningen een goed idee? Wind op land is op dit moment de goedkoopste vorm van duurzame energie en ook de meest efficiënte. In combinatie met een zonneweide zorgen ze ook voor een gelijkmatige belasting van het elektriciteitsnet. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die problemen hebben met de bouw van windmolens in hun directe woonomgeving. De initiatiefnemers hebben als eerste doel om de acceptatie van nieuwe windmolens in Beuningen en omgeving zo groot mogelijk te maken. De prominente rol van de lokale energiecoöperatie zorgt voor extra betrokkenheid: we willen de beste oplossing voor Beuningen.

Nederland zit in een fase van energietransitie. Energietransitie omvat niet alleen het bouwen van windmolens en dergelijke, maar ook inzetten op grootschalige energiebesparing, onderzoek naar duurzame technologie en elektrisch vervoer. Windenergie is geen 100%-oplossing en tegelijkertijd heeft Nederland deze bron de komende tientallen jaren absoluut nodig om stappen te blijven zetten richting verdere verduurzaming. Het doel voor Beuningen is om uiteindelijk tot een volledig duurzame energievoorziening te komen. Dit project is daarvan onderdeel.

Energie uit eigen
regio is leuker
en beter. Doe mee.

Windpark Beuningen is ‘voor de wind’ en wil zo veel mogelijk inwoners van Beuningen en omliggende gemeenten laten profiteren van de komst van de molens. Om de inpassing van het windpark zo goed mogelijk voor te bereiden en de plannen zo sterk mogelijk te maken, vragen we inwoners hun ideeën en suggesties te geven. Meedenken dus. En er is meer. Wie wil, kan via energiecoöperatie EnergieVoorVier meebeslissen over én meeprofiteren van Windpark Beuningen.

Iedereen uit Beuningen, Ewijk, Weurt, Winssen en omliggende kernen kan in elke fase van de ontwikkeling van het windpark meedoen. Participeren noemen we dat. We presenteren drie manieren. Wil je meedenken, meebeslissen en/of meeprofiteren? We horen graag van je.

1. Informatie ontvangen en reageren

Je ontvangt informatie via digitale nieuwsbrieven en informatiebijeenkomsten.

Je kan je reactie geven tijdens informatiebijeenkomsten en als zienswijze op concrete plannen/onderzoeken.

2. Meedenken en adviseren

Je wil graag actief betrokken worden door mee te denken met de plannen en advies te geven aan betrokken besluitvormers door bijvoorbeeld lid te worden van de lokale energiecoöperatie EnergieVoorVier. Of je wil misschien wel deelnemen aan de Gebiedstafel Windpark Beuningen. Een gebiedstafel is een lokale overlegtafel waarbij belanghebbenden samen tot adviezen komen voor de initiatiefnemers van Windpark Beuningen. In het voorjaar van 2023 is deze gebiedstafel van start gegaan.

2. Meedenken en adviseren

Je wil graag actief betrokken worden door mee te denken met de plannen en advies te geven aan betrokken besluitvormers door bijvoorbeeld lid te worden van de lokale energiecoöperatie EVV of wil misschien wel deelnemen aan de Gebiedstafel Windpark Beuningen. Een gebiedstafel is een lokale overlegtafel waarbij belanghebbenden samen tot adviezen komen voor de initiatiefnemers van Windpark Beuningen. In 2022 krijgt het windpark zo’n gebiedstafel.

3. Meebeslissen en meefinancieren

Verantwoordelijkheid dragen met een (beperkt) risico: je wil de verantwoordelijkheid nemen om samen met andere inwoners de lokale energiecoöperatie EnergieVoorVier sterker te maken. EnergieVoorVier is een van de initiatiefnemers en werkt samen met Eneco en Kemperman&Partners Projecten aan de ontwikkeling van Windpark Beuningen. Als lid van de coöperatie stuur je mee bij de keuzes die worden gemaakt. Ook kan je kiezen voor financiële participatie. Dit betekent dat je graag het project wil meefinancieren, risico’s wil dragen en wil meedelen in de opbrengsten. Leden van EnergieVoorVier kunnen via een lening aan hun coöperatie investeren in Windpark Beuningen.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Windpark Beuningen. Vul je naam en e-mailadres in, meld je aan en ontvang onze nieuwsbrief (maximaal 4 keer per jaar).

    Back To Top