Ga naar hoofdinhoud

Zet in de agenda: informatiebijeenkomsten 30 maart en 19 april

Gemeente en de initiatiefnemers van Windpark Beuningen willen zo veel mogelijk partijen betrekken bij het maken van de plannen voor het park. Plannen maken gebeurt in een open en transparant proces. Vanaf eind maart liggen belangrijke documenten voor de vergunningaanvraag voor Windpark Beuningen ter inzage. De ontwerpvergunning ligt samen met het ontwerpbestemmingsplan klaar op het gemeentehuis voor iedereen die dat wil. Tijdens twee (online) informatiebijeenkomsten op 30 maart en 19 april kunnen mensen hun vragen stellen over deze plannen. Hiernaast organiseert de gemeente samen met de ontwikkelaars ook twee contactmomenten voor telefonisch contact. Deze persoonlijke contactmomenten worden kort na de reguliere informatieavonden georganiseerd. Houd de informatiekanalen van de gemeente Beuningen in de gaten voor de details van deze bijeenkomsten.

Back To Top