Ga naar hoofdinhoud

Gebiedstafel Windpark Beuningen gaat van start

Woensdagavond 19 oktober is de eerste bijeenkomst van Gebiedstafel Windpark Beuningen. Via de gebiedstafel kunnen inwoners komende jaren blijven meepraten en meesturen om de beste plannen voor Windpark Beuningen op tafel te krijgen.

Een gebiedstafel is een terugkerend overleg waarbij de initiatiefnemers van het windpark ieder kwartaal spreken met inwoners uit de gemeente Beuningen. Dat zijn direct-omwonenden, ondernemers, grondeigenaren en bijvoorbeeld natuurbeschermers. Het idee achter een gebiedstafel is simpel: door ieders belang ook in volgende projectfases duidelijk te hebben, en samen kennis op te bouwen, is er een grotere kans dat de beste plannen op tafel komen. Initiatiefnemers hebben aangegeven in principe de adviezen van de Gebiedstafel over te willen nemen als deze zich op een duurzame manier verhouden tot de financiële, juridische en ruimtelijke kaders waarbinnen de initiatiefnemers ondernemen.

De gebiedstafel Windpark Beuningen gaat nu van start. Initiatiefnemers zijn de ontwikkelaars van het windpark: Energiecoöperatie EnergieVoorVier (EVV), Eneco en Falck Renewables.

In de zomer zijn mensen benaderd via de verschillende media om deel te nemen aan de gebiedstafel. 19 oktober vindt de eerste bijeenkomst plaats. Bij de bijeenkomst op 19 oktober zijn zo’n 25 aanwezigen. Tijdens de eerste bijeenkomst bespreken we samen de doelstellingen en de opzet. Tijdens de eerste vergadering wordt ook samen bepaald hoe en waarover er wordt vergaderd tijdens vervolgbijeenkomsten. Onderwerpen die aan de gebiedstafel kunnen worden besproken zijn bijvoorbeeld de invulling en voorwaarden van het Omgevingsfonds, landschappelijke inpassing van het windpark, communicatie en gang van zaken tijdens bouw- en exploitatiefase. Een specifiek agendapunt kan de zoektocht naar koppelkansen zijn die in het projectgebied mogelijk kunnen worden opgepakt. Grondeigenaren en ZLTO hebben eerder aangegeven dat er een ‘wateropgave’ ligt in het projectgebied. Initiatiefnemers willen met verschillende partijen onderzoeken of deze wateropgave kan worden gecombineerd met de landschappelijke inpassing en bijvoorbeeld doelen op gebied van ecologie.

Back To Top