Ga naar hoofdinhoud

Gebiedstafel Windpark Beuningen is aan het werk

Woensdagavond 22 maart was de eerste ‘echte’ vergadering van Gebiedstafel Windpark Beuningen. Via de gebiedstafel kunnen inwoners de komende jaren blijven meepraten en meesturen om de beste plannen voor Windpark Beuningen op tafel te krijgen.

Een gebiedstafel is een terugkerend overleg waarbij de initiatiefnemers van het windpark een aantal keer per jaar spreken met inwoners uit de gemeente Beuningen. Dat zijn direct-omwonenden, ondernemers, grondeigenaren en bijvoorbeeld natuurbeschermers. Het idee achter een gebiedstafel is simpel: door ieders belang ook in volgende projectfases duidelijk te hebben, en samen kennis op te bouwen, is er een grotere kans dat de beste plannen op tafel komen.

Als onafhankelijk voorzitter is de in Nijmegen wonende Dirk-Wim in ’t Hof voorgedragen. Dirk-Wim is in de regio geen onbekende op het gebied van de energietransitie: Dirk-Wim heeft onder meer als adviseur duurzaamheid voor de gemeenten Beuningen en Oss gewerkt, is als adviseur betrokken geweest bij de RES-regio Arnhem-Nijmegen en is als zelfstandig adviseur duurzaamheid de laatste jaren betrokken bij meerdere duurzaamheidsprojecten in de regio.

Een groep van circa 20 inwoners uit de gemeente Beuningen vormt de gebiedstafel. De deelnemers zijn geworven via de Maas&Waler, sociale media en uit het netwerk van EnergieVoorVier. De inwoners hebben verschillende belangen en achterban (onder andere omwonenden, natuur/ landschapspecialisten en ondernemers) en gaan meedenken en adviseren richting het beste plan voor Windpark Beuningen. Op de vergadertafel komen onderwerpen als omwonendenvergoeding, het gebiedsfonds, landschappelijke inpassing en koppelkansen. De bijeenkomst op 22 maart stond vooral in het teken van kennismaking en het in kaart brengen van behoeftes en wensen. De volgende bijeenkomst is op 13 juni.

Back To Top