Ga naar hoofdinhoud

Gemeenteraad besluit november over plannen windpark Beuningen

Als alles volgens plan verloopt, neemt de gemeenteraad van Beuningen 23 november een besluit over het bestemmingsplan voor Windpark Beuningen. Doordat hard gewerkt is aan ‘eigen’ milieunormen kunnen de plannen met een vertraging van vier maanden alsnog worden voorgelegd.

Na een uitspraak van de Raad van State besloot het College van Beuningen begin juli tot uitstel van de besluitvorming voor windpark Beuningen. De Raad van State heeft bepaald dat de normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid, die in Nederland gelden voor de bouw en het gebruik van windturbines, op grond van het Europese recht als stelsel in zijn geheel beoordeeld moet worden voor wat betreft de gevolgen voor het milieu. Bestaande normen voldeden daarmee niet meer voor alle toekomstige windparken in Nederland. Tegelijkertijd gaf de Raad van State wel ruimte voor de berekening van eigen milieunormen per gemeente, voor bestemmingsplannen die eind juni al in procedure waren. Van deze mogelijkheid heeft de gemeente Beuningen gebruik gemaakt.

In de zomer is gewerkt aan een eigen Beuningse norm met een nieuwe lokale en actuele onderbouwing voor veiligheid, geluid en slagschaduw. In de plannen voor windpark Beuningen was voor slagschaduw al sprake van een eigen (strenger dan de landelijke) norm. Eerder bepaalde de gemeenteraad dat er geen (nul uur) slagschaduw van windturbines op woningen mag vallen. Voor geluid en voor externe veiligheid van windpark Beuningen geldt dat de norm op hoofdlijn niet gewijzigd wordt. De belangrijkste reden hiervoor is dat het College daar geen aanleiding toe ziet. Het milieueffectrapport toonde volgens de bestuurders aan dat de geplande locatie milieutechnisch verantwoord en logisch is. Dat werd bevestigd door de onafhankelijke commissie m.e.r. Alle nieuwe documenten worden nu samen met het gewijzigde bestemmingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad. Volgens planning is dat de gemeenteraad op 23 november.

Volgens wethouder Piet de Klein (duurzaamheid) van de gemeente Beuningen is een ‘nieuwe, actuele en goed gemotiveerde onderbouwing opgesteld, die van toepassing is op de lokale situatie in Beuningen’. Door nu de raad een besluit te laten nemen, stelt De Klein, krijgen de inwoners snel de duidelijkheid over windpark Beuningen die ze verdienen.

Patrick Beusker, voorzitter van energiecoöperatie EnergieVoorVier, is blij met de daadkracht van de gemeente Beuningen én met de duidelijkheid over de plannen die eraan komt. Beusker: “Samen met mede-initiatiefnemers Eneco en Falck Renewables hebben we bij de gemeente gepleit voor een snel besluit over het bestemmingsplan. Zonder eigen normen dreigt een scenario van enkele jaren uitstel voor de besluitvorming over het windpark. Daar schiet niemand iets mee op: omwonenden niet, inwoners niet en het milieu zeker ook niet. De energietransitie wacht niet en windturbines zullen nodig zijn. Eerder hebben politiek en bestuur via de Regionale Energiestrategie Arnhem-Nijmegen aangegeven dat windturbines in Beuningen passen bij hun ambitie om in 2040 energieneutraal te kunnen zijn. Ik hoop en verwacht dat we samen die eerste stap gaan zetten.”

Back To Top