Ga naar hoofdinhoud

Gemeenteraad versterkt bestemmingsplan Windpark Beuningen

Het college van B&W van Beuningen heeft een verbeterde versie van het bestemmingsplan Windpark Beuningen samengesteld waarmee de gemeenteraad 28 februari jongstleden akkoord is gegaan. Met dit zogenoemde ‘herstelbesluit’ zijn een paar zaken beter geregeld waardoor het totale bestemmingsplan juridisch sterker is onderbouwd.

Het herstelbesluit herstelt een aantal punten in het bestemmingsplan. Bijna anderhalf jaar geleden kreeg Windpark Beuningen groen licht van de gemeenteraad. Verschillende belanghebbenden hebben begin vorig jaar een bezwaarschrift ingediend bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan en de vergunning voor Windpark Beuningen. Bij het opstellen van het verweerschrift heeft de gemeente geconstateerd dat een aantal zaken in het bestemmingsplan verbeterd kunnen worden. Door nu een herstelbesluit te nemen, zorgt de gemeente ervoor dat de Raad van State het herstelbesluit direct meeneemt in zijn uitspraak. Dat scheelt mogelijk tijd, omdat er dan geen tweede uitspraak van de Raad van State nodig hoeft te zijn. Zo’n herstelbesluit wordt vaker door gemeentes genomen in dit soort processen.

De twee belangrijkste punten in het herstelbesluit zijn het toevoegen van een planregel die toeziet op het voorkomen van lichthinder en een planregel die erop toeziet dat de windturbines verwijderd worden als ze niet meer in gebruik zijn. Daarnaast is er nog een aantal aanvullende berekeningen uitgevoerd en opgenomen in een zogenaamd ‘veegmemo’. In dit veegmemo (zie website ruimtelijkeplannen.nl voor het complete memo) zijn de resultaten van extra geluidsonderzoeken opgenomen die dienen ter bevestiging en verdere onderbouwing van eerdere onderzoeken en conclusies die al in de plantoelichting stonden beschreven.

Het herstelbesluit en het aangevulde bestemmingsplan liggen voor een periode van 6 weken ter inzage voor iedereen. Dit is van 21 maart tot en met 1 mei 2023. Belanghebbenden kunnen uiterlijk tot en met 1 mei beroep aantekenen tegen het herstelbesluit. Er kan alleen beroep aangetekend worden tegen de inhoud van het herstelbesluit.

 

Back To Top