Ga naar hoofdinhoud

Waar komen de windturbines?

Initiatiefnemers Eneco, Kemperman&Partners Projecten en de lokale energiecoöperatie EnergieVoorVier willen samen met de inwoners vijf windturbines bouwen in de gemeente Beuningen. De molens (zie de groene stippen op de kaart) komen ten zuiden van rijksweg A73 en ten westen en oosten van de A50.

Meer weten? Download dan onze flyer waarin het verhaal van Windpark Beuningen wordt verteld.

Download flyer

Bekijk hieronder een animatie die een goede indruk geeft van de landschappelijke inpassing van Windpark Beuningen.

Bekijk hieronder een fotovisualisatie die een indruk geeft van de landschappelijke inpassing van Windpark Beuningen.

Aandacht voor inwoners

Direct-omwonenden van het windpark en de inwoners van Beuningen (en omliggende gemeenten) verdienen extra aandacht bij de ontwikkeling en exploitatie van Windpark Beuningen. Met hun belang voor ogen staan gemeente Beuningen en de initiatiefnemers voor een aanpak die de impact van het windpark voor omwonenden zo acceptabel mogelijk maakt. Bijvoorbeeld door bovenwettelijke afspraken te maken over het reduceren van slagschaduw op huizen van direct-omwonenden van het windpark.

Hiernaast vinden de initiatiefnemers en de gemeente het heel belangrijk dat zo veel mogelijk inwoners betrokken worden bij de ontwikkeling van het windproject. Zo zijn inwoners uit heel Beuningen via de Gebiedsraad betrokken geweest bij het bepalen van het projectgebied. En er is meer. Alle afspraken om te voldoen aan wetgeving, extra normen om hinder te minimaliseren en de mogelijkheden om de lusten van het park zo veel mogelijk ten goede te laten komen aan de Beuningse samenleving, zijn vastgesteld in een participatieplan. In dit plan staat precies beschreven op wat voor manier (instrumenten en maatregelen) alle doelgroepen bij Windpark Beuningen betrokken zullen worden. Opnieuw: het gaat over meedenken, meebeslissen en meeprofiteren.

De initiatiefnemers van Windpark Beuningen verplichten zich uitvoering te geven aan de vormen van participatie die zijn afgesproken en die de komende tijd samen met de betrokken partijen verder zullen worden gespecificeerd. Op hoofdlijnen gaat het participatieplan van Windpark Beuningen uit van drie beloften:

1. Windpark Beuningen wil een goede buur zijn

In het plangebied, en de directe omgeving, wonen honderden mensen en zijn enkele tientallen bedrijven gevestigd. Hoe zorgen we ervoor dat de omwonenden van de windwinning zo min mogelijk hinder ondervinden van de turbines? Windpark Beuningen streeft naar een minimale impact op omgeving en landschap. In de praktijk zijn ‘geluid’, ‘slagschaduw’ en ‘uitzicht’ de drie belangrijkste overlastveroorzakers. Windpark Beuningen wil een goede buur zijn door extra aandacht te geven aan het minimaliseren van de impact van deze overlastveroorzakers. Zo zal slagschaduw op burgerwoningen tot maximaal 30 minuten worden gereduceerd door middel van een bovenwettelijke stilstandsregeling.

2. Windpark Beuningen wil goed zijn voor buurt en burger

Windpark Beuningen biedt ruime mogelijkheden voor proces- en projectparticipatie. De initiatiefnemers bieden (individuele) jaarlijkse vergoedingen voor de directe omgeving, eerlijke (gesocialiseerde) grondcontracten, een omgevingsfonds (duurzaamheidsfonds) voor sociale of duurzame projecten in de omgeving en de mogelijkheid voor coöperatief eigendom voor alle inwoners van Beuningen en omgeving. Voor procesparticipatie is onder meer een Gebiedstafel ingericht. In de Gebiedstafel Windpark Beuningen geven direct-omwonenden van het windpark, grondeigenaren en bijvoorbeeld de lokale natuurvereniging advies over het project. De Gebiedstafel helpt om het windpark met een zo groot mogelijk draagvlak in de gemeente Beuningen te realiseren en biedt de mogelijkheid dat alle stemmen hierbij worden gehoord.

2. Windpark Beuningen wil goed zijn voor buurt en burger

Windpark Beuningen biedt ruime mogelijkheden voor proces- en projectparticipatie. De initiatiefnemers bieden (individuele) jaarlijkse vergoedingen voor de directe omgeving, eerlijke (gesocialiseerde) grondcontracten, een omgevingsfonds (duurzaamheidsfonds) voor sociale of duurzame projecten in de omgeving en de mogelijkheid voor coöperatief eigendom voor alle inwoners van Beuningen. Qua procesparticipatie wordt gestart met een gebiedstafel. In de Gebiedstafel Windpark Beuningen geven direct-omwonenden van het windpark, grondeigenaren en bijvoorbeeld de lokale natuurvereniging advies over het project. De gebiedstafel helpt om het windpark met een zo groot mogelijk draagvlak in de gemeente Beuningen te realiseren en biedt de mogelijkheid dat alle stemmen hierbij worden gehoord.

3. Windpark Beuningen wil in gesprek zijn en blijven (ook nadat de molens zijn gerealiseerd)

Het doel is het beste plan voor het windpark. In de communicatieaanpak van Windpark Beuningen ligt de focus op het bouwen aan duurzame relaties. Persoonlijk contact met de belangrijkste stakeholders is hierom een belangrijk uitgangspunt van deze communicatieaanpak. Welke communicatiemiddelen en instrumenten precies worden ingezet, is beschreven in een communicatieplan. Ook als de molens draaien, blijft de communicatiestructuur grotendeels intact. Doel is om de acceptatie bij lokale belanghebbenden voor de ontwikkeling en exploitatie van het windpark zo groot mogelijk te laten zijn.

Over EnergieVoorVier

EnergieVoorVier is dé burgercoöperatie voor zon- en windenergie in Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen. De ambitie van de coöperatie is om de inwoners van de gemeente Beuningen en omliggende dorpen mee te laten delen in de opbrengst van grootschalige duurzame energieopwekking. EnergieVoorVier is van, voor en door de inwoners.

Over Eneco

Eneco investeert in, ontwikkelt, bouwt en exploiteert op grote schaal duurzame energieprojecten in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Eneco ontwikkelt de komende jaren diverse projecten met een opwekcapaciteit van meer dan 2000 MW uit wind.

Over Kemperman&Partners Projecten

Kemperman&Partners Projecten B.V., gevestigd in Dronten, treedt op als consultant voor en ontwikkelaar van (met name) windenergieprojecten. K&P was één van de eerste initiatiefnemers voor zo’n project in het buitengebied van Beuningen en het bedrijf bleef – ook na het aantrekken van Renantis (voorheen Falck genaamd) als investerende partij – als mede-ontwikkelaar verbonden met het Windpark Beuningen.

Inmiddels heeft Renantis besloten om zich terug te trekken uit Nederland en heeft  K&P de positie van Renantis  in Windpark Beuningen weer ingenomen, door overname van de projectentiteit Winssen Wind Energy B.V.

Veelgestelde vragen over het project

De meestgestelde vragen over windenergie en Windpark Beuningen.

LEES VERDER
Back To Top