Ga naar hoofdinhoud

Milieueffectrapport voor Windpark Beuningen is top

Het milieueffectrapport voor Windpark Beuningen is van hoge kwaliteit: dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage. De Commissie vindt het rapport een goed voorbeeld voor andere windparken.

Het milieueffectrapport van Windpark Beuningen gaat volgens de commissie uitgebreid in op alle milieuaspecten, zoals gezondheid (geluidhinder en slagschaduw), vogelslachtoffers, stikstof en landschap. Het rapport bevat ook opties om de stikstofeffecten tijdens de bouw van het windpark te beperken, bijvoorbeeld via elektrisch vervoer.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder (wind)project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. In dit geval is de gemeente Beuningen opdrachtgever geweest. Onderzoeksbureau Bosch&van Rijn heeft het rapport opgesteld met input van de gemeente en, voor het project-MER deel, energiecoöperatie EnergieVoorVier, Falck Renewables en Eneco. Binnenkort neemt de gemeenteraad van Beuningen een besluit over het windpark. Daarbij betrekt de raad de informatie uit het milieueffectrapport.

Namens de initiatiefnemers zegt voorzitter Patrick Beusker van EnergieVoorVier dat hij blij is met het positieve commentaar van de commissie. Beusker: “De gemeente is opdrachtgever van dit rapport geweest. Een van onze uitgangspunten is dat Windpark Beuningen goed moet zijn voor buurt en burger. Dan is het fijn om van een onafhankelijke commissie te horen dat we daar serieus werk van hebben gemaakt. De commissie vindt het rapport een goed voorbeeld voor andere windparken. Dat is een mooi compliment en een prima basis voor de besluitvorming over het windpark.”

Back To Top