Ga naar hoofdinhoud

Participatieplan aangeboden aan gemeente Beuningen

Windpark Beuningen wil een goede buur zijn en wil goed zijn voor buurt en burger. Daarnaast willen de initiatiefnemers als de molens worden (en zijn) gebouwd met de omgeving afspraken (blijven) maken om eventuele hinder zoveel mogelijk te beperken. In een notendop zijn dit de belangrijkste beloften die de initiatiefnemers van het windpark willen maken met de inwoners. In het participatieplan, dat begin oktober aan de gemeente is overhandigd, staat beschreven op wat voor manier deze beloften worden ingevuld.

Het complete participatieplan is voor iedereen beschikbaar. De initiatiefnemers van Windpark Beuningen en de gemeente vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners betrokken worden bij de ontwikkeling van het windproject. Het belangrijkste doel van het participatieplan is om een zo groot mogelijke acceptatie bij inwoners te bereiken en te houden voor het windpark. Veel belanghebbenden zijn dan ook betrokken bij het maken van het participatieplan. De eerste gesprekken met een groot aantal partijen zijn gevoerd waarin belangen, wensen en uitgangspunten zijn gedeeld. In het plan staat daarmee nauwkeurig beschreven op wat voor manier (instrumenten en maatregelen) diverse doelgroepen bij Windpark Beuningen betrokken worden. Het gaat over meedenken, meebeslissen en meeprofiteren.

Energiecoöperatie EnergieVoorVier, Eneco en Falck Renewables, de initiatiefnemers van het windpark, geven ruimte aan burgerparticipatie. Het goed voeren van de dialoog tussen initiatiefnemers en inwoners, en het delen van ieders belang, kan het verschil maken tussen acceptatie of weerstand tegen het project. Inwoners kunnen meepraten en meesturen om de beste plannen op tafel te krijgen. Hiervoor wordt bijvoorbeeld een Gebiedstafel, een overleg waarbij veel lokaal belanghebbenden meedoen, opgestart. En inwoners kunnen ook financieel profiteren van de komst van het windpark: de helft van het project wordt eigendom van inwoners van Beuningen en omliggende kernen. Er komt een gebiedsfonds wat bijdraagt aan het versterken van de omgeving van het windpark. Op deze manier kunnen de lusten van dit windpark voor een groot deel in de regio blijven.

Back To Top