Ga naar hoofdinhoud

Privacybeleid

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, hierna: Google.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde “Cookies”. Dit zijn tekstbestandjes die op je computer worden opgeslagen en die analyse van het jouw gebruik van de website mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van deze website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Google zal de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). Onze interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google is gecertificeerd volgens het zogenaamde Privacy Shield (zie hier voor lijstvermelding) en garandeert op basis hiervan een passend niveau van gegevensbescherming. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID’s of reclame-ID’s gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

Je kunt verzameling van gegevens door Google Analytics verhinderen door de cookie-instellingen voor deze website aan te passen. Het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan op elk gewenst moment worden geweigerd. Als alternatief kan een browser plugin worden gebruikt, die via de volgende link kan worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Nieuwsbrieven

Via deze website kan je je aanmelden voor de nieuwsbrief van Windpark Beuningen. De door jou ingevulde persoonsgegevens (je e-mailadres en naam) worden door ons uitsluitend gebruikt om je onze nieuwsbrieven toe te sturen. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Als je een nieuwsbrief ontvangt, dan kan het zijn dat ons nieuwsbriefprogramma Laposta (https://laposta.nl) vastlegt wanneer deze door jou geopend wordt en op welke links je eventueel klikt. Je persoonlijke gegevens worden hierbij geanonimiseerd. Onderaan elke nieuwsbrief staat een link waarmee je je kunt afmelden voor de nieuwsbrief.

Back To Top