Ga naar hoofdinhoud

Raad van State behandelt Windpark Beuningen in september

De Raad van State heeft de datum bekendgemaakt van de zitting waarin het beroep tegen het bestemmingsplan ‘Windpark Beuningen’ en de verleende vergunningen wordt behandeld. De zitting zal plaatsvinden op 19 september 2024. De Raad van State doet daarna in principe binnen maximaal 12 weken uitspraak.

De gemeenteraad van de gemeente Beuningen heeft op 23 november 2021 het bestemmingsplan ‘Windpark Beuningen’ vastgesteld. Hierna heeft het college van B&W de omgevingsvergunning en de provincie Gelderland de ontheffing soortenbescherming verleend. Tegen deze besluiten is door verschillende belanghebbenden beroep aangetekend. Dit beroep wordt op 19 september behandeld door de Raad van State.

Als reactie op de beroepschriften hebben de gemeente en de provincie verweerschriften ingediend bij de Raad van State. Tevens heeft de gemeente Beuningen begin 2023 nog een herstelbesluit genomen waarin het een aantal onderdelen van het bestemmingsplan voor het windpark heeft verbeterd.

De Raad van State heeft het dossier van Windpark Beuningen, inclusief beroepschriften, verweerschriften en herstelbesluit, grondig bestudeerd. De zitting is niet bedoeld om standpunten van partijen te herhalen. Het accent van het onderzoek op de zitting ligt op het beantwoorden van vragen van de Raad van State over feiten en geschilpunten.

Als initiatiefnemers van Windpark Beuningen zullen we uiteraard aanwezig zijn bij de zitting. We zien de zitting en de uitspraak daarna met vertrouwen tegemoet. Zodra het bestemmingsplan en de vergunningen onherroepelijk zijn, zullen we de voorbereidingen voor de bouw van het windpark starten.

Back To Top