Ga naar hoofdinhoud

Subsidieaanvraag is de deur uit

De initiatiefnemers van Windpark Beuningen hebben de belangrijke SDE++ subsidieaanvraag de deur uit gedaan. Binnen drie tot zes maanden wordt duidelijk of de overheid deze subsidie toekent.

Wie grootschalig duurzame energie wil produceren, kan subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen dat de eigenaren van het windpark subsidie kunnen ontvangen als de molens draaien tijdens de exploitatieperiode van het project, als er daadwerkelijk groene stroom wordt geproduceerd. De SDE++ vergoedt de zogenaamde onrendabele top. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de toegepaste technologie en de CO₂-reductie die het windpark uiteindelijk realiseert. Of er in de toekomst überhaupt SDE++ subsidie moet worden uitgekeerd aan het windpark, hangt af van de dan geldende stroomprijzen. Bij de huidige stroomprijs bijvoorbeeld is er geen sprake van een onrendabele top en kunnen windparken subsidieloos groene stroom opwekken. Voor een periode van 15 jaar wordt jaarlijks bekeken of er sprake is geweest van een onrendabele top. Met een SDE++ beschikking in de achterzak hebben de eigenaren van het windpark meer zekerheid over de financiële opbrengst die met de turbines wordt gerealiseerd. Die zekerheid vergemakkelijkt de financiering van een project.

Verkennen samenwerking met omringende zonneparken

Op het Nederlandse stroomnet zijn veel problemen door netcongestie. Om in aanmerking te komen voor de SDE++ subsidie moet de aanvrager ook laten zien dat de afvoer van de geproduceerde stroom is geregeld. Netbeheerder Liander is in onze regio bezig met het uitbreiden van haar netwerk. In de omgeving van Windpark Beuningen is de bouw van een nieuw onderstation voorzien. De precieze planning hiervan is nog onzeker.

Windpark Beuningen kan mogelijk dankzij ‘cable pooling’ sneller worden gerealiseerd via bestaande netaansluitingen. Firan, een bedrijf dat is gespecialiseerd op het ontwikkelen, realiseren en beheren van energie-infrastructuren, heeft technische berekeningen gemaakt die duidelijk maken dat cable pooling mogelijk is. Met de eigenaren van enkele zonneparken in de buurt van het windpark is verkend of het delen van beschikbare netaansluitingen (cable pooling) mogelijk is. Deze aanpak scheelt tijd en kosten en draagt bij aan de versnelling van de lokale energietransitie doordat bestaande kabels ‘gedeeld’ worden. Met de cable pooling-oplossing wordt de beschikbare netcapaciteit optimaal benut voor zowel de opgewekte wind- als zonne-energie.

Back To Top