Ga naar hoofdinhoud

Veel partijen praten mee over participatieplan

Anno 2021 worden nieuwe windparken ontwikkeld met participatie van omwonenden, belangengroepen, milieuorganisaties, bedrijven en bestuurders: dat geldt zeker voor Windpark Beuningen. Afgelopen maanden hebben veel partijen input geleverd voor het participatieplan van Windpark Beuningen. Dit plan beschrijft hoe iedere inwoner van Beuningen, of omliggende gemeenten, kan meedoen met Windpark Beuningen. Na de zomervakantie komt dit plan (online) beschikbaar.

Windpark Beuningen wordt ontwikkeld door energiecoöperatie EnergieVoorVier, Eneco en Falck Renewables. Met de gemeente Beuningen is afgesproken dat de initiatiefnemers veel ruimte geven aan burgerparticipatie. Inwoners kunnen meepraten en meesturen om het beste plan op tafel te krijgen. En inwoners kunnen ook financieel profiteren van de komst van het windpark: de helft van het project wordt eigendom van inwoners van Beuningen en omliggende kernen. Op deze manier kunnen de lusten van dit windpark voor een groot deel in de regio blijven. Die samenwerking maakt Windpark Beuningen best bijzonder. De ambitie is dat iedere inwoner van Beuningen (of omliggende gemeenten) kan meedoen met windpark Beuningen.

Om de juiste keuzes te maken in het ontwikkelen van de participatie-aanpak is afgelopen maanden opnieuw geïnvesteerd in het scherp krijgen van de belangen en issues van de stakeholders: van bedrijvenvereniging ‘de Schoenaker’ tot ZLTO Rijk van Nijmegen, en van stichting Tegenwind tot Natuur en Milieu Gelderland, in totaal is met vertegenwoordigers van meer dan 10 verschillende belanghebbende partijen contact geweest. De feedback van deze stakeholders is de grondslag voor de keuzes die in het participatieplan worden voorgesteld. Uit de gevoerde gesprekken komt een duidelijke rode draad naar voren: de meeste partijen willen bijdragen aan de energietransitie en pleiten voor het eerlijk verdelen van lusten en lasten. Ook geven stakeholders aan dat ze graag vroegtijdig betrokken willen worden (en blijven) bij planvorming.

De volledige inhoud van het participatieplan komt na de zomervakantie beschikbaar en zal op de projectwebsite van Windpark Beuningen te downloaden zijn.

Back To Top