Ga naar hoofdinhoud

Verkennen samenwerking met omringende bedrijven

Op het Nederlandse stroomnet zijn veel problemen door netcongestie. Om in aanmerking te komen voor de SDE++ subsidie moet de aanvrager ook laten zien dat de afvoer van de geproduceerde stroom is geregeld. Een goede oplossing hiervoor is het lokaal verbinden van vraag en aanbod van stroom: opties hiervoor worden verkend.

Inmiddels zijn vanuit Windpark Beuningen de eerste gesprekken gevoerd met (grote) bedrijven uit de regio Beuningen/Nijmegen. Ook voor de bedrijven snijdt het mes aan meerdere kanten: door de samenwerking met een lokale producent van groene energie verduurzamen ze hun bedrijfsvoering en krijgen ze beschikking over voldoende stroom voor hun activiteiten. Netcongestie is ook een issue voor bedrijven die willen groeien: ze kunnen door afnamecongestie via het (landelijke) net niet voldoende stroom krijgen.

Naast de gesprekken met bedrijven onderzoekt Windpark Beuningen meer opties om de stroom van het windpark op het net te krijgen. Een daarvan is ‘cable pooling’. Met de eigenaren van enkele zonneparken in de buurt van het windpark wordt bekeken of het delen van beschikbare netaansluitingen (cable pooling) mogelijk is. Deze aanpak scheelt tijd en kosten en draagt bij aan de versnelling van de lokale energietransitie doordat bestaande kabels ‘gedeeld’ worden. Met de cable pooling-oplossing wordt de beschikbare netcapaciteit optimaal benut voor zowel de opgewekte wind- als zonne-energie.

 

Back To Top