Ga naar hoofdinhoud

Vertraging voor windpark Beuningen door landelijke rechterlijke uitspraak

De gemeenteraad van Beuningen heeft begin juli geen besluit genomen of zij instemt met het bestemmingsplan voor de vijf windmolens van Windpark Beuningen. Door een uitspraak van de Raad van State is duidelijk geworden dat de algemene normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid, die in Nederland gelden voor de bouw en het gebruik van windturbines, niet langer gebruikt mogen worden. Door deze uitspraak kwam de gemeenteraadsvergadering van 5 juli te vroeg voor het geplande besluit over windpark Beuningen. Inmiddels wordt landelijk en zeker ook lokaal gezocht naar oplossingen. Het leidt tot enige vertraging in de ontwikkeling van Windpark Beuningen.

Het is voer voor juristen. Een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 30 juni over het bestemmingsplan ‘Windpark Delfzijl Uitbreiding 2020’, heeft gevolgen voor vergelijkbare ruimtelijke besluiten voor windturbineparken in heel Nederland. De Raad van State stelt dat de huidige normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid, die in Nederland gelden voor de bouw en het gebruik van windturbines, op grond van het Europese recht als stelsel in zijn geheel beoordeeld moet worden voor wat betreft de gevolgen voor het milieu. De regering gaat nu zo’n milieubeoordeling maken. Tot die tijd mag het eerder gehanteerde stel (‘het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling’) niet meer worden gebruikt voor windturbineparken. Overigens hoeft dat niet de betekenen dat de eerder gebruikte normen verkeerd of niet meer bruikbaar zijn.

De uitspraak is een tegenvaller voor alle Nederlandse windparken die nog geen vergunning hebben. Toch hoeft de bouw van windparken, of de voorbereiding, niet helemaal stil komen te liggen, stelt de Raad van State. Zo kan een gemeenteraad bij een bestemmingsplan eigen normen stellen. Ook kan de landelijke overheid besluiten tot snelle ‘reparatiewetgeving’. Den Haag is dus sowieso aan zet om een milieubeoordeling te maken voor windparken.

Patrick Beusker, voorzitter van energiecoöperatie EnergieVoorVier, is met mede-initiatiefnemers Eneco en Falck Renewables in overleg met de gemeente Beuningen om te onderzoeken wat de beste opties zijn voor Windpark Beuningen. Beusker: “We willen zo snel mogelijk een positief besluit over het bestemmingsplan. Maar het is complexe juridische materie waar veel partijen, landelijk en lokaal, bij betrokken zijn. We onderzoeken de mogelijkheden en het lijkt erop dat een lokaal scenario mogelijk is. In dat geval kan het bestemmingsplan dit najaar naar de raad. Maar de realiteit is ook dat we een slag om de arm moeten houden. We zullen iedereen die bij ons windpark betrokken is goed op de hoogte houden. En laat een ding heel duidelijk zijn: we hebben het over vertraging. De energietransitie wacht niet en windturbines zullen nodig zijn. Hier en ook in de rest van Nederland. Dat besef is er bij politiek en bestuur.”

Back To Top