skip to Main Content

Waar zijn we nu mee bezig

EnergieVoorVier (EVV), Eneco Wind en Falck Renewables zijn de partijen die Windpark Beuningen zullen bouwen en exploiteren. EVV wordt voor de helft eigenaar van het park. Vijftig procent burgerparticipatie is een voorwaarde van de gemeente. De andere helft is het eigendom van de andere twee initiatiefnemers.

Om bij te dragen aan het energieneutraal worden van de gemeente Beuningen ligt er een flinke opgave: Windpark Beuningen gaat duurzame stroom voor zo’n vijftienduizend huizen en bedrijven produceren. Dit gaat gebeuren met vijf turbines die maximaal 245 meter hoog (tiphoogte) zullen zijn. Hoe hoog de molens precies zullen worden, is nog niet bepaald. Dat hangt onder andere af van welke types op de markt beschikbaar zijn en welk vermogen er precies opgewekt moet worden.

Er is al veel werk gedaan om Windpark Beuningen voor elkaar te krijgen. Inmiddels bevindt het project zich aan het einde van de zogenoemde planfase: het definitieve milieueffectrapport (MER) ligt vanaf eind maart 2021 ter inzage samen met het ontwerpbestemmingsplan. Dat is voor een periode van 6 weken. Iedereen kan dan een zienswijze op het plan indienen. Daarna neemt de gemeenteraad, in de zomer van 2021, een beslissing over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning die de bouw van de molens mogelijk maakt. Eenieder kan gedurende 6 weken beroep aantekenen tegen het vastgestelde bestemmingsplan, de verleende omgevingsvergunning en het bijbehorende MER. Beroepen worden afgehandeld door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Timeline

2021
januari 1

Ruimtelijk proces vervolg

  • Omgevingsvergunning
  • Bestemmingplan
maart 1

Financiële participatie

maart 31

Financiering

  • SDE++ aanvragen
2022
januari 1

Financiering

  • Ontwikkelen Business case
maart 1

Contractvorming

  • Financiering
  • Koopcontracten
  • Financial Close

ONTDEK DE
LOCATIE

Waar komen de molens in Windpark Beuningen?

LEES VERDER
Back To Top