Ga naar hoofdinhoud

Waar zijn we mee bezig…

EnergieVoorVier (EVV), Eneco Wind en Renantis zijn de partijen die Windpark Beuningen zullen bouwen en exploiteren. EVV wordt voor de helft eigenaar van het park. Vijftig procent burgerparticipatie is een voorwaarde van de gemeente. De andere helft is het eigendom van de andere twee initiatiefnemers.

Om bij te dragen aan het energieneutraal worden van de gemeente Beuningen ligt er een flinke opgave: Windpark Beuningen gaat duurzame stroom voor zo’n vijftienduizend huizen en bedrijven produceren. Dit gaat gebeuren met vijf turbines die maximaal 245 meter hoog (tiphoogte) zullen zijn. Hoe hoog de molens precies zullen worden, is nog niet bepaald. Dat hangt onder andere af van welke types op de markt beschikbaar zijn en welk vermogen er precies opgewekt moet worden.

Er is al veel werk gedaan om Windpark Beuningen voor elkaar te krijgen. Inmiddels heeft de gemeenteraad een positief besluit genomen over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning die de bouw van de molens mogelijk maakt. Er is door enkele partijen beroep aangetekend. Deze beroepen worden waarschijnlijk in 2023 afgehandeld door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Timeline

2019
april 9

Ruimtelijk proces

 • Raadsbesluit Wind en Zon
oktober 1

Ruimtelijk proces

 • Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
2020
juni 5

Ruimtelijk proces

 • Voorontwerpbestemmingsplan
2021
november 21

Ruimtelijk proces

 • Omgevingsvergunning
 • Bestemmingplan
2023
juni 9

Financiering

 • SDE++-subsidie aanvragen
2024
februari 1

Ruimtelijk proces

 • Uitspraak Raad van State
mei 15

Contractvorming

 • Contractonderhandelingen voor windturbines en overige installaties
oktober 15

Financiering

 • Ontwikkelen businesscase
 • Financiering vreemd vermogen (banklening)
oktober 15

Financiële participatie

 • Ophalen eigen vermogen bij inwoners
2025
maart 1

Financiering

 • Financial Close
2026
juni 1

Bouw

 • Eerste bouwwerkzaamheden
2027
april 1

Exploitatie

 • Windpark operationeel

Ontdek de locatie

Waar komen de molens in Windpark Beuningen?

LEES VERDER
Back To Top