Ga naar hoofdinhoud

Windpark Beuningen gaat voor SDE++ 2023

Windparken die nog niet gebouwd zijn, mogen van minister Jetten van Klimaat en Energie opnieuw subsidie aanvragen. Door snel oplopende (bouw)kosten worden projecten geconfronteerd met een financieel plaatje dat niet meer strookt met eerdere overheidsberekeningen voor het verstrekken van subsidie. Windpark Beuningen heeft de in september 2022 ingediende subsidieaanvraag ingetrokken. Later dit jaar volgt een nieuwe aanvraag voor de SDE++ 2023.

De SDE++-subsidie garandeert een bepaalde stroomprijs gedurende de eerste 15 jaar dat een windpark operationeel is. De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen dat de eigenaren van het windpark subsidie kunnen ontvangen als de molens draaien tijdens de exploitatieperiode van het project en er daadwerkelijk groene stroom wordt geproduceerd. De SDE++ vergoedt daarmee de zogenaamde onrendabele top. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de toegepaste technologie en de CO₂-reductie die wordt gerealiseerd. Uit een advies over de SDE++ 2023 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat nog te bouwen windprojecten in de meeste categorieën worden geconfronteerd met hogere kosten dan waarvan in het voorgaande PBL-advies is uitgegaan. Dit leidt tot hogere gegarandeerde stroomprijzen voor deze categorieën ten opzichte van de SDE++ 2022.

Hoewel de stroomprijzen op dit moment hoog genoeg zijn om nieuwe windparken in principe zonder SDE++-subsidie te kunnen laten draaien, kan de stroomprijs over een aantal jaren zomaar weer een stuk lager zijn. De SDE++-subsidie geeft zekerheid voor de langere termijn, iets wat een bank ook graag wil zien voordat ze nieuwe windprojecten financieren.

De initiatiefnemers van Windpark Beuningen hebben de SDE++-subsidieaanvraag die eind vorig jaar de deur is uitgegaan, teruggetrokken. Later dit jaar volgt een nieuwe indiening voor de SDE++ 2023. De gegarandeerde stroomprijs is in de SDE++ 2023 aanzienlijk hoger dan die in de SDE++-ronde van 2022. Daarnaast geeft het uitstel initiatiefnemers EnergieVoorVier, Eneco en Renantis ongeveer één jaar meer tijd om de bouw van Windpark Beuningen af te ronden. De ingebruiknametermijn die gekoppeld is aan de SDE++-subsidie is namelijk maximaal vier jaar: vier jaar na toekenning van de subsidie moet het windpark dus operationeel zijn om geen subsidie mis te lopen.

Back To Top