Ga naar hoofdinhoud

Windpark Beuningen krijgt een gebiedstafel

Inwoners kunnen komende jaren blijven meepraten en meesturen om de beste plannen voor Windpark Beuningen op tafel te krijgen. Hiervoor wordt dit jaar een gebiedstafel opgestart.

Een gebiedstafel is een terugkerend overleg waarbij de initiatiefnemers van het windpark intensief spreken met diverse lokaal belanghebbenden zoals direct-omwonenden, ondernemers, grondeigenaren en natuurbeschermers. Het idee achter een gebiedstafel is simpel: door ieders belang ook in volgende projectfases duidelijk te hebben en samen kennis op te bouwen, is er een grotere kans dat de beste plannen op tafel komen. De gebiedstafel Windpark Beuningen gaat waarschijnlijk na de zomervakantie van start. Initiatiefnemers zijn de ontwikkelaars van het windpark: Energiecoöperatie EnergieVoorVier (EVV), Eneco en Falck Renewables.

De initiatiefnemers van Windpark Beuningen hechten veel waarde aan een open en transparant proces en bedrijfsvoering. Aan de gebiedstafel wordt de planontwikkeling voor Windpark Beuningen op de voet gevolgd en besproken. Ook worden plannen van commentaar en advies voorzien. Onderwerpen die aan de gebiedstafel kunnen worden besproken zijn financiële participatie, landschappelijke inpassing, communicatie en gang van zaken tijdens bouw- en exploitatiefase. Een specifiek agendapunt kan de zoektocht naar koppelkansen in het projectgebied zijn. Grondeigenaren en ZLTO hebben eerder aangegeven dat er een ‘wateropgave’ ligt in het projectgebied. Initiatiefnemers willen met verschillende partijen onderzoeken of deze wateropgave kan worden gecombineerd met de landschappelijke inpassing en bijvoorbeeld doelen op gebied van ecologie. Qua financiële participatie kunnen bijvoorbeeld invulling en voorwaarden van het Omgevingsfonds aan de gebiedstafel besproken worden.

Dit voorjaar wordt de oprichting van een gebiedstafel voor Windpark Beuningen voorbereid en zullen potentiële deelnemers worden benaderd. De inschatting is dat zo’n 15 tot 25 deelnemers de gebiedstafel vormen. Na de zomervakantie vindt de eerste vergadering van de gebiedstafel plaats.

Back To Top