Ga naar hoofdinhoud

Windpark Beuningen werkt aan oplossing voor heliport

De initiatiefnemers van Windpark Beuningen werken samen met de gemeente aan een oplossing voor helihaven Winssen. De aanwezigheid van de heliport in de buurt van het windpark kwam in juni op het netvlies. Inmiddels loopt er een onderzoek om risico’s en eventueel noodzakelijke oplossingen in kaart te brengen. Tegelijkertijd zijn er gesprekken met de eigenaar van de helihaven. Voor de initiatiefnemers staat veiligheid voorop: als extra maatregelen nodig zijn om de veiligheid van het vliegverkeer te garanderen, dan zullen die genomen worden. De uitkomsten van het onderzoek, en de mogelijk noodzakelijke oplossingen, gaan nog dit najaar naar de gemeenteraad van Beuningen.

Het was tijdens een commissievergadering van diezelfde raad dat het probleem met de heliport zich aandiende. Tijdens een hoorcommissie in juni, waar indieners van een zienswijze hun zienswijze konden toelichten, werd de aanwezigheid van de heliport voor het eerst genoemd. In zienswijzen was de aanwezigheid niet eerder beschreven en ook gemeente en initiatiefnemers hadden deze locatie gemist. Dat terwijl de heliport, via de provincie, sinds 2011 een vergunning heeft. Hierin staat dat er maximaal zes vliegbewegingen per week mogen plaatsvinden: zowel landen als opstijgen gelden als een vliegbeweging.

In Winssen ligt de helikopterlandplaats aan de Betenlaan op zo’n 600 meter van het windpark. Uit een eerste onderzoek door de gemeente kwam naar voren dat de afstand van de heliport tot de geplande windturbines ‘voldoende’ is. Wat de minimale afstand van een heliport tot een windpark moet zijn, is een ingewikkelde som. Het type helikopter, het vluchtpatroon, vliegsnelheid en aanvliegroute: uit al deze factoren komt een risicoprofiel waar de initiatiefnemers van het windpark rekening mee moeten houden. Als een windturbine draait, trekt dat lucht aan. In combinatie met het risicoprofiel kan er sprake zijn van een windzog waar een helikopter last van kan krijgen.

Inmiddels zijn de initiatiefnemers een vervolgonderzoek gestart. Ook is er overleg met de eigenaar van de heliport. Volgens Arjan Visser van Falck Renewables, een van de initiatiefnemers, wordt nu precies onderzocht of de situatie veilig is of dat aanvullende maatregelen nodig zijn. Visser: “Als uit het onderzoek blijkt dat extra maatregelen nodig zijn, dan zullen we die nemen. Er zijn meerdere opties. We hebben in het project bijvoorbeeld nog geen definitieve keuzes gemaakt voor de turbines en rotorbladen die we in het windpark willen gebruiken. Hier kan ruimte zitten om bij te dragen aan een oplossing. Tegelijkertijd kijken we ook naar praktische oplossingen die in Nederland in vergelijkbare situaties worden toegepast.”

Visser doelt bij dit laatste op een situatie bij windpark Spuisluis in Noord-Holland. Daar maakt het Loodswezen gebruik van een helikopterplatform dicht bij dit windpark. Er is gekeken naar de veiligheidsrisico’s van turbulentie veroorzaakt door de windmolens, geanalyseerd wanneer deze optreden en bedacht hoe hier in de praktijk mee omgegaan kan worden. De oplossing was om een softwaretool te gebruiken waarin een stopknop is verwerkt. In turbulentie veroorzakende situaties kunnen de windmolens door het Loodswezen tijdelijk stilgezet worden. “We stellen ons graag constructief op”, zegt Visser, “en we zijn positief over de oplossingen die in de markt beschikbaar zijn. Na de zomervakantie weten we waar we aan toe zijn.”

Back To Top